Akron Eiendom


Akron kjøper tomter og utvikler prosjekter.

hero image mobile
hero image
Image counter
17450kvm
under utvikling
154stk
leiligheter under utvikling

La prosjektet ditt være i trygge hender

Akron Eiendom er en prosjektutvikler med stor kunnskap om byggebransjen. Vi er et selskap av erfarne fagfolk og lite hierarki. Våre fagfolk følger veldig tett på alle prosjektene. Vi bruker kort tid på å vurdere prosjekter og har ikke lange beslutningslinjer. 

Akron følger markedet og vet hvordan hele byggeprosessen ser ut. Bakgrunnen vi har med oss fra Witor gjør at vi kjenner bransjen godt. Med oss kan du være sikker på at prosjektet ditt er i trygge hender.

God kontroll på tid og ressurser

Akron samarbeider tett med LeilighetsExperten og sparer derfor tid som vanligvis brukes på å finne entreprenør til prosjektet. Vi er selv entreprenører og har god kontroll på tid og ressurser.

I Akron Eiendom ønsker vi først og fremst å gjennomføre blokkprosjekter. Med oss får du den bygningsmessige prosjekteringen i en veldig tidlig fase, så du raskt får vurdert økonomien i prosjektet.

ga-til-nettsiden-witor