LeilighetsExperten


Eksperten på gjennomføring av leilighetsprosjekter.

hero image mobile
hero image
Image counter
870+
prosesser
64stk
leiligheter under bygging
30+
års erfaring
7543kvm
under bygging

Fleksibel og effektiv løsning

LEX ble etablert som svar på manglende standardiseringer av leilighetsbygg. I LEX liker vi å være et steg foran. Vi ville skape en fleksibel løsning hvor man bygger forskjellige leilighetsbygg, men prosessen er mulig å gjenta, og dermed effektiv. Alt vi har lært om prosjektgjennomføring lager grunnlaget for det vi kaller LEX-prosessen.

Faste leverandører og prosesser

Vi bruker faste leverandører og prosesser helt fra tilbudsfasen til ettårsbefaring, samt bygger leilighetsbygg i totalentreprise. Alt er strukturert og tilpasset leilighetsprosjekter.

I tillegg til å bygge, kan vi håndtere byggherrerelasjoner og hjelpe med kundedialogen i hele byggeprosjektet. Vi har et showroom hvor du kan se og kjenne på produktene våre.

Standardiseringen og systemet vi bruker resulterer i lavere pris, og god kvalitet. Vi bruker det mest effektive byggesystemet i hvert enkelt tilfelle.

ga-til-nettsiden-witor